MUDr. Michal Lazák

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění prováděných na žádost fyzických, resp. právnických osob

Posudek o zdravotní způsobilosti

(Prohlídky pracovně-lékařské péče,řízení motorových vozidel,sportovní akce,zbrojní průkazy etc. Případná doplňující vyšetření nezbytná pro posouzení hradí žadatel zvlášť - EKG,spirometrie,laboratorní vyš.)

670,00 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace

300,00 Kč

Administrativní úkon

100,00 Kč

Lékařská zpráva o zdravotním stavu pacienta

300,00 Kč

Vyjádření lékaře pro účely umístění žadatele do pobytového zařízení sociálních služeb

300,00 Kč

Vystavení zdravotního průkazu

100,00 Kč

Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu

100,00 Kč

Lékařská zpráva o úrazu

(časový úkon dle náročnosti 420,-Kč / 10 minut)

420,00 Kč

Posudek o bolestném (odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění)

(časový úkon dle náročnosti 420,-Kč / 10 minut)

420,00 Kč

Aplikace očkovací látky spolu s vyšetřením a konzultací týkající se očkování

(očkovací látka je hrazena samostatně dle ceny v lékárně)

260,00 Kč

Cílené vyšetření pacienta bez zdravotního pojištění

630,00 Kč

Kontrolní vyšetření pacienta bez zdravotního pojištění

420,00 Kč

EKG vyšetření s interpretací nálezu

170,00 Kč

CRP test

170,00 Kč

TOKS (vyšetření skrytého krvácení ve stolici)

480,00 Kč

Předoperační vyšetření vč. EKG před výkony nehrazenými ze ZP

500,00 Kč

Návštěva u pacienta na jeho žádost,nevyžaduje-li to jeho zdravotní stav

2500,00 Kč

Úhrada cestovních nákladů lékaře v návštěvní službě

(náklady nad limit proplácený ZP)

400,00 Kč

Vydání náhradního setu TOKS při jeho ztrátě, poškození

230,00 Kč

Aplikace i.m. injekce na žádost pacienta

(aplikované léčivo se hradí samostatně dle ceny v lékárně)

50,00 Kč